Ouderenpsychiatrie

Missie/doelstellingen

  • Verdere structurele en inhoudelijke uitbouw van de ouderenpsychiatrie binnen Vlaanderen.
  • Het bijscholen van en het bieden van een forum voor ouderenpsychiaters via tweejaarlijkse bijeenkomsten (voor- en najaar) onder de vorm van ‘meet the expert’-vergaderingen.
  • Aanzwengelen van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de ouderenpsychiatrie.
  • Het maken van gemeenschappelijke publicaties in dit deelgebied van de psychiatrie, deelname aan congressen.
  • Een rol spelen in de opleiding van GSO’s (o.m. interuniversitaire opleidingen) en het adviseren van de erkenningscommissie op haar vraag.
  • Info over wetenschappelijke congressen verspreiden onder de leden
  • Relaties en contacten met grensgebieden en organisaties leggen en behouden: IPA (International Psychogeriatric Association), EAGP (European Association of Geriatric Psychiatry), sectie ouderenpsychiatrie Nederland, Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie Nederland,…