Over VVP

Missie

De VVP wil alle in Vlaanderen werkende psychiaters verenigen, de kwaliteit van de psychiatrie als medisch specialisme bevorderen en psychiatrie op de kaart van het maatschappelijk en politiek debat zetten.

Ze beoogt daartoe de kennis van haar leden te bevorderen, zorg te dragen voor een gedegen opleiding in het vakgebied, de psychiatrische praktijkvoering op wetenschappelijke evidentie te stoelen, haar leden in hun professionele contexten te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen, en bij te dragen tot kwaliteitsvolle zorg als één van de basisopdrachten van de discipline.

Zij bouwt voortdurend aan haar identiteit en neemt duidelijke standpunten in op alle fora die zich aandienen.