Vacatures

Psychiater

Adem

Adem vzw zoekt: Psychiater binnen de volwassenenzorg

Adem vzw is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere problematieken (motorische, psychiatrische,…). We gaan graag op zoek met hen en hun netwerk naar de meest geschikte ondersteuning: wonen, korte zorg, ondersteuning aan huis of dagondersteuning

Je bent

•            Vertrouwd met of geïnteresseerd in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking

•            Goed in het hanteren en vertalen van de psychiatrische visie (diagnose en therapie)  ifv het psychosociaal welzijn van de cliënt en zijn netwerk

Wat houdt het in?

Als psychiater maak je deel uit van een multidisciplinair team en heb je verschillende taken:

•            Je brengt je medisch- psychiatrische deskundigheid/expertise in binnen de teams, het multidisciplinair team en het beleid. Je kan meervoudige hulpverleningsperspectieven hanteren en innoverend mee denken

•            Je bewaakt dat de noden en de leefwereld van de cliënt en zijn context de focus vormen van de hulpverlening

•            Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de psychiatrische zorg van de cliënten en werkt hierrond actief samen met de teams en het multidisciplinair team. Je start en volgt de (psychiatrische) medicatie van de cliënten op. Je volgt ook de somatische interventies mee op 

•            Je werkt hierbij nauw samen met de betrokken (huis)artsen, alsook met andere (externe) betrokkenen

Aanbod

We bieden je een contract van onbepaalde duur van 4,5/24 uur per week vanaf 1 november 2023

•            Verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC 319.01)

•            Fietsvergoeding, vergoeding voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

•            Voor dienstverplaatsingen: gebruik van de bedrijfswagens

•            Arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd

•            Dertiende maand

•            Opleiding en vormingskansen

•            Personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop

Hoe solliciteren?

Bezorg je motivatiebrief en CV voor 30 september aan jobs@ademvzw.be