Vacatures

Psychiater

Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen

FPC Antwerpen is op zoek naar een psychiater

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ze stellen elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden.

WAT HOUDT DE JOB IN?
Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.

Jouw belangrijkste taken zijn:

 • Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij onze patiënten;
 • Je behandelt patiënten binnen het kader van het behandelplan door middel van welomschreven psychiatrische methodieken;
 • Je participeert in de medische staf, meer bepaald de vakgroep psychiaters; sectorstafoverleg; multidisciplinaire opname-, voortgangs- en behandelingsbesprekingen; werkgroepen zorgprogramma's; intercollegiale toetsing d.m.v. referaten en patiëntbesprekingen binnen de instelling, regionaal en bij collega-instituten en bij ad-hoc werk- en projectgroepen;
 • Je onderhoudt verschillende interne en externe contacten;
 • Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van een zorgverleningsbeleid op sector- en kliniekniveau en neemt deel aan het daarvoor georganiseerde overleg

WIE BEN JIJ?

 • Je hebt een opleiding tot arts en medisch specialistische opleiding tot psychiater behaald.
 • Je bent erkend als specialist en staat ingeschreven bij de Orde der Geneesheren;
 • Je hebt ervaring en kennis op het gebied van psychiatrische problematieken. Een uitgesproken interesse in de forensische psychiatrie is een meerwaarde;
 • Je stelt hoge eisen aan tact, invoelend vermogen en het kunnen luisteren in therapeutische contacten met patiënten en familieleden/relaties.
 • Je kan patiënten motiveren en stimuleren.
 • Je kan je helder, begrijpelijk en genuanceerd uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, ten behoeve van verschillende in- en externe doelgroepen over complexe behandelinhoudelijke zaken.

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?
Naast een maatschappelijk relevante en boeiende functie, kom je terecht in een dynamische en gezonde organisatie gelegen te Antwerpen, waar teamwork centraal staat. Je oefent deze functie uit in een aangename, moderne werkomgeving.

 • We bieden een deeltijdse overeenkomst, dewelke als bediende of op zelfstandige basis kan ingevuld worden.
 • Opstart zo snel mogelijk in onderling overleg af te spreken.
 • Je hebt instemming inzake het arbeidsregime.
 • Om jouw kennis op peil te houden krijg je een uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden, dat bestaat uit groepsopleidingen (waaronder een 5-daagse opleiding fysieke weerbaarheid), een uitgebreid pakket e-learnings en tal van andere opleidingen op maat van de functie.
 • Uw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever).

KLINKT DIT ALS MUZIEK IN JE OREN?
Voor verdere vragen over de functie of over werken in FPC Antwerpen in het algemeen kan je terecht bij prof. dr. Inge Jeandarme, hoofdgeneesheer te FPC Antwerpen op het nummer 0495/27-01-57 of per mail via inge.jeandarme@fpcantwerpen.be.

Overtuigd dat jij voor deze functie de juiste persoon bent op de juiste plek? Aarzel dan niet en solliciteer online via www.fpcnv.be