Sectie Neurowetenschappen en Psychofysiologie

Historiek

Wanneer twee VVP-secties hier in casu de sectie “neurowetenschappen en psychiatrie” en de sectie “Psychofysiologie” een nagenoeg identiek traject volgen en ook hun doelstellingen sterk parallel lopen is een samengaan niet alleen logisch maar ook wenselijk teneinde tot een optimale bundeling van krachten te kunnen komen.  Daarom kunnen wij U vandaag met vreugde de geboorte de nieuwe fusiesectie voorstellen de sectie “Neurowetenschappen en Psychofysiologie”.

Neurowetenschappen houden zich bezig met alle aspecten van het menselijk brein en  baseren zich op multidisciplinariteit, zowel qua specialisatie als qua onderzoeksmethodes. Als sectie binnen de VVP richt deze zijn aandacht op neurowetenschappelijk onderzoek van psychiatrische aandoeningen, met een sterk accent op de psychofysiologie. Naast ontwikkelingen op het vlak van onderzoek naar etiologie, kijken wij ook naar hun plaats in diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeelden. Alle aspecten van hersenstructuur, werking en beïnvloeding van de hersenfuncties komen aan bod.

Het functionele luik wordt daarbij versterkt door de kennis van het qEEG en de E.R.P (event related potentials) die als geen andere zowel gebruiksvriendelijkheid als ideale tijdsresolutie combineren teneinde fijnkorrelige exploratie van de neuronale circuits en hun dynamische interacties in de psychopathologie toe te laten. qEEG en E.R.P (o.a. P300, CNV,  etc..) zijn niet te vergelijken met het “traditionele neurologisch” EEG annex EP maar vormen samen een instrument dat elke psychiater ter beschikking heeft om zijn of haar kennis van hersennetwerkfunctie bij de patiënt te verdiepen. En misschien wordt dit met de tijd niet enkel een “tool” voor inwinnen van kennis omtrent “trait en state” maar opent het ook een therapeutisch luik naar training van dysfunctionele netwerken.

De psychiater, expert bij uitstek met betrekking tot mentale problemen, mag hier zeker niet ontbreken. Daarom is het doel van deze sectie niet enkel bij te blijven met deze ontwikkelingen, maar ook intensief deze materie te verspreiden en te integreren met andere disciplines, die zowel binnen als buiten de psychiatrie gelegen zijn.

Onze nieuwe sectie wil de rol van neurowetenschap en psychofysiologie in de psychiatrie tot een element van verbinding maken en de samenwerking met andere secties en sectoren verder bevorderen.

 

Missie/doelstellingen

Neurowetenschappen is een relatief jong vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van het menselijk brein. Het legt zich toe op het begrijpen hoe onze hersenen werken, van organisatie tot functie. Als sectie binnen de VVP richt deze zijn aandacht op neurowetenschappelijk onderzoek van psychiatrische aandoeningen.

De sectie Neurowetenschappen VVP heeft de volgende specifieke doelen:

  • Het vormen van een aanspreekpunt rond neurowetenschappen binnen de psychiatrie, gesteund met inzichten vanuit neurobiologische, neurochemische, neurocognitieve, psychofysiologische en neuropsychologische hoek.
  • Bijeenbrengen van kennis rond neurowetenschappen met als doel een evidence-based implementatie ervan in de bredere klinische praktijk.
  • Een forum bieden voor kennisverspreiding rond neurowetenschappelijke aandachtspunten binnen de psychiatrie.

  • Een discussiegroep en denktank te vormen rond neurowetenschappen in de psychiatrische praktijk en onderzoek, ter bevordering van het uitwisselen van ideeën en elkaar inhoudelijk blijvend stimuleren in het werk.


activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Bibliotheek

Documenten

Links

Nieuws