Nieuws

Intensieve behandeling thuis als alternatief voor opname: een RCT

23
jan

J.E. Cornelis - Tijdschr Psychiatr. 2023;65(1):62-62

Onderzoeksvraag

Intensieve behandeling thuis (IBT) is ontwikkeld als kortdurende gepersonaliseerde interventie om opname te voorkomen of te verkorten, door de patiënt intensief thuis te behandelen. Wij startten een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) omdat de effectiviteit van IBT wereldwijd slechts met één RCT was onderzocht terwijl deze behandeling wel op grote schaal, ook binnen Nederland, werd geïmplementeerd.1

Hoe?

Op basis van het eerder verrichte onderzoek was de hypothese dat IBT het aantal opnamedagen zou doen verminderen, de tevredenheid over behandeling zou vergroten terwijl klinische uitkomstmaten, kwaliteit van leven en het aantal incidenten vergelijkbaar zouden zijn met gebruikelijke behandeling (TAU), meestal opname.

Consequenties voor de praktijk

Met IBT kan men het aantal opnamedagen voor patiënten met een acute psychiatrische crisis substantieel verlagen, maar deze kan een klinische behandeling niet helemaal vervangen. Verder onderzoek moet toegespitst worden op de vraag voor wie, wanneer en met welke doelen men IBT het beste zou kunnen inzetten om behandeling van patiënten in crisis meer te kunnen personaliseren.