Nieuws

Waarom lijden mensen aan claustrofobie?

03
jun

Prof.dr. Chris Bervoets

Sommige mensen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van angsten door een genetische mutatie op chromosoom 4.

Claustrobie komt haast dubbel zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen – nochtans is chromosoom 4 bij beide geslachten aanwezig.

Maar hoe pakken we de aandoening nu aan?

Onze hersenen werken op drie manieren: enerzijds zijn er onze gedachten en gevoelens, die we via cognitieve gedragstherapie (CBT) kunnen leren sturen.
Je kan beginnen met de zogenaamde LIPI’S - Low Intensity Psychological Interventions. Daarbij gaat het om zelfhulpboeken of online cursussen met allerlei praktische oefeningen uit die CBT, soms met ondersteuning van een coach op afstand. 

Volstaat dat niet of neemt de angst alleen maar toe? 

Dan ga je best voor de HIPI’s - High Intensity Psychological Interventions - waarin een geschoold cognitieve gedragstherapeut je begeleidt in exposure responspreventie (ERP).

Wist je dat ons brein ook een elektrisch orgaan is? 
De meest effectieve techniek om die te beïnvloeden is momenteel de Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). Hierbij gaan we via magnetische golven elektrische activiteit in de hersenen uitlokken om onze angstreacties te onderdrukken.

Volledig artikel: 
https://wiki.uz.kuleuven.ac.be/download/attachments/377303445/hln_be_online_27052022_chris_bervoets_...