Nieuws

Welke cellen spelen een rol bij neurologische en psychiatrische aandoeningen?

25
mei

Zoals intelligentie en cognitieve vaardigheden?

Wij presenteren consistent bewijs dat piramidale cellen betrokken zijn bij schizofrenie en bipolaire stoornis, terwijl gliacellen een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer. Mogelijk zijn bepaalde verschillen tussen en overeenkomsten in symptomen van neurologische en psychiatrische aandoeningen (deels) te herleiden tot de cellen die betrokken zijn bij deze aandoeningen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen op welke manier dergelijke cellen betrokken zijn bij het ontstaan van neuropsychiatrische stoornissen door meer gericht de betrokkenheid van deze cellen bij dergelijke aandoeningen te gaan bestuderen

Jurjen J. Luykx

Tijdschrift voor psychiatrie:

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/last_issue/2022/5/50-12971_Welke-cellen-spe...