Nieuws

Genetica en effectiviteit van elektroconvulsieve therapie bij depressie

24
mei

Speelt de polygenetische kwetsbaarheid voor depressieve stoornis, schizofrenie en/of farmacologische antidepressivarespons een rol in het antidepressieve effect van ECT?

Op basis van onze bevindingen hypothetiseren wij dat naast huidige psychotische symptomen mogelijk psychotische kwetsbaarheid ook belangrijk is voor succes bij de indicatiestelling van ECT. In de toekomst zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het relatief snel aanbieden van ECT aan patiƫnten met een depressie en een hoge polygenetische kwetsbaarheid voor schizofrenie. Zo kan de schizofrenie-PRS in de toekomst mogelijk bijdragen aan het optimaliseren van gepersonaliseerde depressiebehandeling, om zo voor sommige patiƫnten de duur van episodes en ziektelast te verminderen met gunstig effect op de prognose.

Dore Loef - Jurjen J. Luykx - Annemiek Dols

Tijdschrift voor psychiatrie: 

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/last_issue/2022/5/50-12970_Genetica-en-effe...