Nieuws

Zelfbeschadigend gedrag bij gedetineerden: meta-analyse van risicofactoren

05
jan

LOUIS FAVRIL - SEENA FAZEL

Consequenties voor de praktijk Deze studie vormt een eerste kwantitatieve synthese van wetenschappelijke onderzoek dat in de laatste vijf decennia over dit thema werd gepubliceerd. Onze gegevens tonen aan dat een breed scala aan klinische, psychosociale en omgevingsfactoren het risico op zbg verhogen bij gedetineerden. Vele van deze risicofactoren zijn te modificeren en bieden aldus handvatten voor interventie. De resultaten kunnen beleidsmakers ondersteunen bij het maken van keuzes en het toewijzen van schaarse middelen binnen de detentiecontext. Wij concluderen dat een integrale en multidisciplinaire aanpak ter preventie van zbg en suïcide in de gevangenis nodig is. Een gedegen samenwerking tussen (geestelijke) gezondheidszorg, welzijnszorg en justitiële diensten staat hierbij centraal.

Tijdschrift voor Psychiatrie 12/2020
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/559/articles/12431


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 info@vvp-online.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit stelt jou in staat om uw surfervaring te personaliseren en vertelt ons welke delen van de website bezoekers hebben geraadpleegd. Zo krijgen we zicht krijgen op het surfgedrag op onze site en kunnen daardoor onze communicatie en diensten verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om de website op een goede manier te gebruiken.
Deze cookies slaan informatie op over de keuzes die je op de website maakt, zoals je taal of regio zodat de website zich daaraan aanpast.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website gebruikt. Ook wordt deze informatie gebruikt door ons om inzichten te krijgen over gedragingen zodat we onze diensten of producten kunnen aanpassen en verbeteren. Deze gegevens worden anoniem doorgegeven.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription