Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Project Emergo zorgpad GGZ -

Dirk Broos - Netwerk Emergo

Wat houdt dit zorgpad juist in? 

In een eerste fase willen wij de kernpartners in de regio zo veel mogelijk in kaart brengen. Wie neemt 

welke taak op zich en waar vindt de burger de nodige informatie? Graag willen wij de cascade van 

onderlinge verwijzingen en eventuele samenwerkingsafspraken verduidelijken in een 

stroomdiagram. 

In een latere fase willen wij inzetten op gezamenlijke communicatie en tools, alsook enkele 

aanbevelingen maken rond specifieke thema‚Äôs die inhoudelijk verder uitgediept dienen te worden. 

zie vragenlijst in begeleidende brief