Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Nascholingsaanbod NVvP (herfst 2015)

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie start in het najaar
2015 met een eigen nascholingsprogramma op het gebied van de vier grote
stoornisgebieden:

1 Psychotische stoornissen

2 Stemmingsstoornissen

3 Persoonlijkheidsstoornissen

4 Angst-/Slaapstoornissen.Inschrijven kan via de online
inschrijfmodule

Extra info: klik hieronder.