Agenda

Lentecongres VVP: Psychiatrie en maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

21
apr

9u - 16.30u

Programma:

9.00u               Verwelkoming

9.30u               Aanraking in tijden van huidhonger – Els Messelis
Tijdens de lockdowns werd abrupt alle “live” sociaal contact abrupt gestopt, waarbij we waren aangewezen op digitale alternatieven. Doorheen deze periode werd meer en meer duidelijk dat fysiek sociaal contact belangrijk is voor de mentale gezondheid en ontstond de term “huidhonger

Els Messelis is gerontoloog en lector bij Odisee Hogeschool-Universiteit te Brussel         .

10.30u             Zorg voor geïnterneerde personen: quo vadis? – Raf De Rycke

De huidige zorg voor geïnterneerden volstaat niet in België. Nog steeds worden mensen met psychische ziekte opgesloten in de gevangenissen zonder adequate behandeling. België is hiervoor reeds veroordeeld. Raf De Rycke staat verder stil bij de stand van zaken en de toekomst van de zorg voor geïnterneerden.

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde, bestuurder in verschillende social-profitorganisaties en auteur van boeken over psychiatrie en management.

11.30u             Autisme als uitdrukking van neurodiversiteit – Ilse Noen

De prevalentie van autismespectrumstoornis wordt geschat op 1%. Ilse Noens zal eerst stilstaan bij het fenomeen autisme, waarna ze verder zal ingaan wat de uitdagingen voor deze mensen zijn om te functioneren in de maatschappij en hoe we hier als maatschappij beter op kunnen inspelen.

Ilse Noens is autisme-expert en hoogleraar orthopedagogiek aan de KU Leuven.

12.30u             Lunchpauze

13.30u             Planetaire geestelijke gezondheid: hoe verhouden geestelijk welzijn en klimaatverandering zich tot elkaar? – Jurjen Luykx

De klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid in haar geschiedenis. Er wordt weinig bij stilgestaan wat de impact op geestelijk welzijn is. Jurjen Luykx zal hierop dieper ingaan en de maatschappelijke impact hiervan

Jurjen Luykx is psychiater en onderzoeker bij UMC Utrecht en MUMC+.

14.30u             Pleidooi voor een warmere psychiatrie – Veerle Janssens

In deze lezing vertelt ervaringsdeskundige Veerle Janssens over haar ervaringen tijdens een opname in psychiatrie. Hierbij zal ze een pleidooi geven voor een warmere geestelijke gezondheidszorg.

Veerle Janssens is auteur en ervaringsdeskundige.

15.30u            Psychiatrie en maatschappij: tot waar reikt ons engagement? – Marianne Destoop

Wanneer er misdrijven gebeuren door psychiatrische patiënten wordt er vaak gekeken naar de psychiatrie en hoe deze dit had kunnen voorkomen. Verder zijn er ook veel zorgweigeraars, bijvoorbeeld onder de daklozen. Wat is de verantwoordelijkheid van de psychiatrie? Hoe ver gaan we in de bemoeizorg? 

Marianne Destoop is beleidspsychiater op de cluster verslaving in zorggroep Multiversum en verbonden aan het CAPRI, UAntwerpen.

16.30u             Einde

Accreditering "Ethiek en economie" wordt aangevraagd

Tarieven:
90€ VVP-leden
180€ niet leden psychiaters
50€ ASO-VVP-leden
50€ anderen (psychologen vpk, huisartsen, PMT….)


Iedereen van harte welkom!

Peter Niemegeers, wetenschappelijk secretaris VVP
Kirsten Catthoor, voorzitter VVP

 Schrijf je hier in...


Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Vul uw emailadres in


Betaling:

Maak een keuze

Facturatie:

Om een factuur te ontvangen vragen we om je gegevens verder aan te vullen.

Vul uw BTW nummer in

Info

op vrijdag 21 apr 2023

vvp activiteit

Plaats:
Congrescentrum De Kleiput, UPC Duffel, Stationsstraat 22, 2570 Duffel

Organisatie:
VVP

Spreker(s):
Els Messelis, Raf De Rycke, Ilse Moens, Veerle Janssens, Marianne Destoop,

Moderator:
Kirsten Catthoor

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 23010133

Rubriek: 6

Accrediteringspunten: 6