Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

AZ Klina Brasschaat

AZ Klina heeft voor de dienst Psychiatrie een vacature voor een voltijds specialist Psychiater v / m

AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 581 bedden.

Profiel
 Hij/zij is bereid dynamisch mee te werken aan zowel interne projecten, zoals de realisatie van een daghospitaal, als externe projecten zoals het hulpprogramma Spoedeisende hulp dat AZ Klina samen met de partners PC Bethanië en AZ Sint Jozef Malle binnen het SaRA-netwerk wenst op te starten in het kader van Art. 107.
 Hij/zij zal binnen het ziekenhuis een liaisonfunctie opnemen.
 Hij/zij heeft specifieke interesse in de perinatale psychiatrische problematiek.
 Collegialiteit en goed kunnen functioneren in een multidisciplinair team van verpleegkundigen, psychologen en andere paramedici is vereist.

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 30 oktober 2019 aangetekend gestuurd worden naar Ludo Van Kets, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van:
  
een omstandig CV met referenties en aanbevelingen 
een afschrift van het diploma van arts
een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be