Contact vvp

Vacatures

Hoofdarts/Diensthoofd

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw

HOOFDARTS / ARTS DIENSTHOOFD / kinder- en Jeugdpsychiater of volwassenpsychiater

Contract als zelfstandige

We geloven een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en hun context door vroeg en gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en oriëntatie, (urgente) crisisinterventie en vroegdetectie, dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. Middels unieke modules voor dagbehandeling realiseren we vervolgtrajecten voor jongeren en voor ouders met hun peuter of kleuter. Onze kleinschalige ziekenhuissetting en ervaren, dynamische teams, staan garant voor een flexibele aanpak van moeilijkheden en een intensieve zoektocht naar gepaste zorgtrajecten. Vanuit de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma voor kinderen en jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met netwerkpartners.

Als lid van het directiecomité werkt u actief mee aan de strategische beleidsontwikkelingen van KPC in het evoluerend netwerk van de kinder- en jeugdhulpverlening en Ligant in bijzonder. Een kwaliteitsvol en geïntegreerd medisch beleid, gericht op het verwezenlijken van de missie en visie van KPC, wordt door u verder uitgebouwd en gecoördineerd. U investeert daartoe op een gelijkwaardige wijze in samenwerkingsrelaties  met de hulpverleners in KPC en in het netwerk. U combineert in 14u de functie van hoofdarts met deze van arts-diensthoofd. U waarborgt een optimale medische stafwerking van zes kinder- en jeugdpsychiaters en twee arts-specialisten in opleiding.  U onderhoudt het contact met de medische faculteiten en staat in voor de opvang en begeleiding van de arts-specialisten in opleiding.

Ons aanbod:
Meebouwen aan een unieke kleinschalige ziekenhuisorganisatie in tijden van uitdagende evoluties in de kinder- en jeugdhulpverlening. Werken in een categorale voorziening die mede en dankzij een stabiele en ervaren artsen- en medewerkersgroep, snel kan inspelen op noden en veranderingen. Een aantrekkelijk en competitief verloningspakket.
 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be