Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

Sint-Jan-Baptist Suikerkaai 81, 9060 Zelzate

Sint-Jan-Baptist zoekt momenteel Psychiaters (m/v)

Sint-Jan-Baptist is een gespecialiseerd regionaal psychiatrisch centrum gelegen in Zelzate. Vanuit professionaliteit en deskundigheid garanderen artsen en medewerkers behandeling, begeleiding, zingeving en zorg aan patiënten en bewoners in de doelgroepen  verslavingszorg, forensische zorg, ouderenpsychiatrie en het psychiatrisch verzorgingstehuis. Sint-Jan-Baptist telt 430 bedden, waarvan 211 PVT-bedden. Samen met onze 520 medewerkers en 70 vrijwilligers werken we aan een vernieuwende en kwaliteitsvolle zorg.
Sint-Jan-Baptist behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.Ons centrum heeft een erkenning als stageplaats voor arts specialisten in opleiding.

Functie
Je verricht psychiatrisch diagnostisch onderzoek en staat in voor de medisch-psychiatrische behandeling van cliënten in overeenstemming met het doelgroepbeleid. Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van de cliënt in samenspraak met het multidisciplinair team. Je integreert wetenschappelijke inzichten in herstelgericht werken. Je participeert in de medische staf en werkt nauw samen met je collega psychiaters. Je  krijgt de ruimte om te kunnen invoelen wie onze doelgroepen zijn en om aansluiting bij één van de doelgroepen te vinden.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be