Contact vvp

Vacatures

(Kinder)psychiater

MPC Sint Franciscus 1760 Roosdaal

Voor het MFC Roosdaal zoeken wij een (Kinder)psychiater(M/V)

Binnen het MFC bieden we zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een emotionele en/of gedragsstoornis, al dan niet in combinatie met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Het MPC Sint-Franciscus is gelegen in het Pajottenland, in de groene gordel ten westen van Brussel.
Wij bieden u een boeiende en gevarieerde werkplek, waarbij u samenwerkt met een dynamische ploeg van huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, gezinsbegeleiders en begeleidersteams van leefgroepen. Er is een nauwe samenwerking met school en/of dagbesteding. Binnen het MPC zijn tevens een collega psychiater, kinderpsychiater en kinderneuroloog werkzaam.
Inhoudelijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld het bio-psycho-sociaal denken, het psychodynamisch ontwikkelingsmodel, contextuele aanpak, geweldloos verzet,... Deze worden onder meer vormgegeven via een systematisch georganiseerd intern en extern opleidingsaanbod.

Wij verwachten van u:
-  Kennis van diagnostiek en behandeling (zowel psychotherapeutisch als medicamenteus).
-  Het hebben gevolgd van een therapie-opleiding is een meerwaarde.
-  Gedrevenheid om bij te dragen aan onze multidisciplinaire teamwerking
-  Interesse en een warm hart voor onze doelgroep en hun gezinnen
-  Engagement in de zoektocht naar groeikansen voor onze doelgroep en onze organisatie

Er is ruimte voor creativiteit en eigen inbreng en mogelijkheid om beleidswerk te doen.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be