Contact vvp

Vacatures

Psychiater-HOOFDARTS

P.C. Dr. Guislain Gent

Psychiater-HOOFDARTS - 24u klinisch werk + 12u hoofdarts (Voltijds )

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een poliklinische werking. Verder is het ziekenhuis actief binnen de werking van mobiele teams. De medische equipe van het centrum neemt eveneens de psychiaterfunctie van het IBW Zagan waar.

uw functie :

• als hoofdarts, bouwt u – in nauwe samenwerking met de directeur Zorg - aan een geïntegreerd zorgbeleid, met focus op kwaliteit, patiëntveiligheid en klantgerichtheid
• u organiseert en coördineert de medische activiteiten binnen het ziekenhuis en bent lid van het directiecomité
• u stimuleert een innovatief medisch-inhoudelijk beleid en draagt er toe bij dat projecten tijdig en kwaliteitsvol geïmplementeerd worden, binnen een klimaat van verdere vermaatschappelijking en in een herstelgerichte filosofie
• u werkt als strategische partner een strategisch beleidsplan uit en staat in voor de concrete vertaling in operationele doelstellingen en de realisatie ervan
• u participeert in multidisciplinaire overlegplatformen en kan als gedreven netwerker bruggen slaan naar strategische partners
• u staat borg voor de organisatie, coördinatie en opvolging van de medische dienstverlening, rekening houdend met de wetgeving en vigerende reglementering
• u neemt de nodige initiatieven om de ziekenhuisartsen te betrekken bij de geïntegreerde werking van het ziekenhuis, bij de kwaliteitstoetsing van de medische activiteit en bij de uitbouw van de transmurale zorg
• als verantwoordelijke van het medisch departement coacht u het artsenteam dat aan u rapporteert

• als behandelend arts staat u in voor de medisch-psychiatrische opvolging, en bent u mee de sturende kracht achter het individueel behandelprogramma van patiënten
• samen met het multidisciplinaire team zet u mee het behandeltraject van patiënten uit
• als beleidspsychiater bent u mee de stuwende kracht achter de verdere inhoudelijke uitbouw en therapeutische werking van uw afdeling. Hierdoor bent u eveneens binnen het regionaal netwerk betrokken.

Het gewenste profiel en de inhoud van de functie kan u via de website www.guislain.be nalezen.

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met dr. Marc Eneman, hoofdarts of dhr. Rik Ouvry, algemeen directeur (T 09 216 33 11).

Indien u interesse heeft voor deze functie dan stuurt u uw kandidatuur t.a.v. Dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde voor 31.07.2019 via koen.oosterlinck@fracarita.org.


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be