Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

St. Alexius Grimbergen

Gezocht een psychiater psychosezorg voor het Sint Alexius te Grimbergen (Deeltijds )

Functieomschrijving

Beleidsarts en klinische functie binnen het traject Psychosezorg voor 14 u per week met mogelijkheid tot uitbreiding.

Klinische functie:  indicatiestelling, diagnosestelling en besluitvorming van het behandelplan en psychiatrische behandeling van de patiënten.
 
Beleidsfunctie: De psychiater heeft de leiding over een interdisciplinair team in samenwerking met de leden van de stuurgroep. Hier schenkt de psychiater de nodige aandacht aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleidsplan en het begeleiden van kwaliteitsprojecten in het zorgaanbod. Er wordt meegewerkt aan de uitbouw van zorgtrajecten en zorgprogramma’s in de regio met aandacht voor zowel de coördinatie en complementariteit met andere zorgeenheden in het ziekenhuis, als de externe samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio.
Netwerkvorming is een prioriteit.
- De psychiater heeft bij voorkeur een therapeutische opleiding genoten
- De psychiater is geaccrediteerd
- De psychiater is vormingsdeskundig voor zijn eigen teamleden, interne groepen en externe organisaties die specifieke vragen stellen.  Hij/zij heeft een specifieke interesse in Psychosezorg.
- De psychiater neemt deel aan het wachtsysteem van het ziekenhuis
- De psychiater kent de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geestesziekte.
- De psychiater respecteert de christelijke identiteit van het ziekenhuis en van organisatie waar het ziekenhuis deel van uitmaakt, De Broeders van Liefde.
- De psychiater onderschrijft de vier waarden zoals die in de opdrachtsverklaring van het ziekenhuis zijn neergeschreven

Profiel
Als psychiater beschik je over de volgende competenties:
Integriteit: handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben;
Analytisch vermogen: in staat zijn om een probleem, situatie of proces te ontleden en de herkomst en samenhang van de verschillende componenten te begrijpen;
Communicatief vaardig: zich zowel schriftelijk als mondeling goed duidelijk maakt, goed luistert en inhoudelijke betekenissen en betekenissen op betrekkingsniveau verstaat en begrijpt, woordkeus en spreekstijl aanpast aan demografische kenmerken, etnische en culturele achtergrond van cliënten of cliëntsystemen, de regie houdt over het gesprek; 
Zelfreflectie : In staat zijn om zichzelf een spiegel voor te houden en stil te staan bij hoe hij/zij werkt, welke keuzes hij/zij maakt en wat hierin verbeterd kan worden;
Stressbestendig: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag.
Leidinggevend: In staat zijn leiding te geven aan een multidisciplinair gespecialiseerd team

Aanbod
- Een afwisselende en uitdagende job in een multidisciplinaire teamwerking
- Een salaris conform de barema’s  van een psychiatrisch ziekenhuis
- Een functie waarin u mee richting kan geven aan de verdere uitbouw van het netwerk Halle-Vilvoorde
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en verdere uitbouw van de afdeling Psychosezorg
- Een aangename werksfeer

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met dr. Luc Mommaerts, hoofdarts of dr. Karolien Dockx, voorzitter medische raad.
Indien u interesse heeft voor deze functie kunt u uw kandidatuur stellen t.a.v. Dr. Luc Mommaerts/ luc.mommaerts@fracarita.org, Dr Karolien Dockx/  karolien.dockx@fracarita.org, Algemeen Directeur Van Beuren Godfried/  godfried.van.beuren@fracarita.org

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be