Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

PC Sint-Hiëronymus te Sint Niklaas

Psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas een psychiater EPA-zorg 16 u (M/V)


Sint-Hiëronymus is een algemeen psychiatrisch centrum, gevestigd te Sint-Niklaas, met als verzorgingsgebied het Waasland en de regio Dendermonde. Het centrum bestaat uit een polikliniek, opname-afdelingen, dagcentra en een psychiatrisch verzorgingstehuis.
 Sint-Hiëronymus is een centrum met een lange traditie van psychosociale rehabilitatie en herstelondersteunende zorg.  We willen een toegankelijk en herstelgericht centrum zijn voor (jong)volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid. Herstelgerichte zorg is voor ons een partnerschap tussen alle betrokken actoren, zowel van binnen als buiten ons centrum.


Uw opdracht:


Je werkt op een afdeling voor dagbehandeling voor EPA-patiënten (8 u.)

Je bent werkzaam binnen het Mobiel Team Langdurige Zorg regio Noord van het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS (Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas) (8u.). Waarschijnlijk komen er in het kader van de verdere uitrol van artikel 107 vanaf 1 januari 2019 voor deze functie meer uren beschikbaar (+ 8 u.).

Je doet op zelfstandige basis consultaties in de polikliniek van ons centrum (uren in overleg te bepalen).

Je neemt deel aan de wachtdienst.


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be