Contact vvp

Vacatures

Psychiater (M/V)

UPC Sint-Kamillus Bierbeek

UPC St. Kamillus zoekt in het kader v/d verdere uitbouw van patiëntenzorg een psychiater ( )


In het kader van de verdere uitbouw van onze patiëntenzorg zoeken wij voor een tewerkstelling binnen de volgende doelgroepen: volwassenen met psychiatrische problemen t.g.v een verworven hersenletsel, volwassenen – forensische psychiatrie, volwassenen – algemene psychiatrie, een PSYCHIATER.

Doel van de functie:
De psychiater verricht psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, voert psychiatrische behandelingen uit, met als doel het vermogen tot zelfsturing en zelfzorg van de patiënten/bewoners te vergroten.

Activiteitendomeinen:
Als psychiater bent u eindverantwoordelijke binnen een interdisciplinair
behandelteam voor het
opzetten, evalueren en uitvoeren van diagnose- en
behandelplannen.
U draagt actief bij tot de netwerkvorming met andere voorzieningen in het kader
van de uitbouw van het zorgcircuit voor de doelgroep.
Daarnaast bent u bereid om in het kader van de poliklinische werking van het
psychiatrisch centrum
consultaties
uit te voeren.
U neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de doelgroep


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be