Contact vvp

Vacatures

(Kinder- en jeugd)psychiater

Psychiatrisch Centrum Caritas Melle

Kinder- en jeugdpsychiater of psychiater (M/V) (Deeltijds )

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem) en Psychiatrisch Centrum Caritas (Melle) bundelen de krachten en zijn vanaf 1 januari 2018 co-auteurs van een nieuw hoofdstuk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met de fusie beogen we toonaangevende behandeling en begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid (en hun naasten) in onze brede zorgregio. We zetten hierbij volop in op de vermaatschappelijking van zorg en zorgvernieuwing. Samen stellen we zo’n 850 medewerkers tewerk en hebben we een zorgcapaciteit van 544 bedden/plaatsen. Ook een ambulant psychotherapiecentrum, een Psychiatrisch Verzorgingstehuis en initiatieven Beschut Wonen maken deel uit van ons centrum. Parallel hiermee wordt de samenwerking met UZ Gent verder uitgebouwd en geïntensifieerd.

Om de medische equipe te versterken, zoeken we een kinder- en jeugdpsychiater of psychiater.

Jouw profiel:
Je bent erkend als arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie of psychiatrie • Je hebt een psychotherapeutische opleiding gevolgd of bent bereid dat te doen • Je hebt interesse in forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en crisiszorg • Je werkt conform de actuele wetenschappelijke inzichten en hebt een holistische visie op zorg en behandeling • Je houdt op een open en evenwichtige wijze rekening met de noden van de patiënten en hun omgeving enerzijds, en met de draagkracht van het team van zorgverleners anderzijds en neemt waar nodig de inhoudelijke leiding • Je weet je team te motiveren en te inspireren vanuit je visie op goede behandeling en zorg • Je bevordert de samenwerking met de andere (inter)sectorale actoren die kunnen bijdragen tot de geestelijke gezondheid van de doelgroep • Je voelt je thuis in een waardegerichte organisatie met christelijke identiteit.

Ons aanbod:
Een mandaat van 25 uur per week residentieel werk in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie, crisis en behandeling en 10 uur per week werk in het Care-team (outreach).

Sollicitaties worden met absolute discretie behandeld!
Voor meer informatie: contacteer dr. Luk Beelaert, hoofdarts, via(luk.beelaert@pccaritas.be of 09 210 68 23) of dr. Celine Matton (celine.matton@pccaritas.be of 09 210 69 69).

Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief en cv ten laatste op 31 augustus 2017 aan voorzitter.rvb@pccaritas.be of schriftelijk t.a.v. dhr. Hugo Bulté, voorzitter Raad van Bestuur, op het adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be