Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP)

Historiek

  • Oprichting in 1995 en eerste vertegenwoordiging op EFPT congres
  • Organisatie EFPT congress in 1998 in Gent. Voorafgaand werd het eerste EFPT symposium georganiseerd in Antwerpen.
  • Integratie in de VVP als sectie in 2011

Missie/doelstellingen

De Vlaamse Vereniging voor Assistenten Psychiatrie (VVAP) verenigt alle Arts-assistenten Psychiatrie in opleiding van de Vlaamse universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent, en Leuven.

De VVAP beoogt een positie als volwaardige gesprekspartner in alle besluitvorming omtrent de opleiding en erkenning tot (kinder- en jeugd)psychiater. In deze positie wil zij meewerken aan en waken over de structuur en kwaliteit van de opleiding.

Daarnaast wil de VVAP de intercollegiale banden versterken, over de grenzen van de verschillende Vlaamse universiteiten en disciplines heen. Daarbij heeft de VVAP aandacht voor de regionale positie van de ASO (kinder- en jeugd) psychiatrie. Op nationaal niveau verleent zij haar steun aan de nationale beroepsvereniging en op het internationale niveau is zij sterk betrokken als volwaardig lid van de EFPT

(European Federation of Psychiatric Trainees). De EFPT is een erkende Europese organisatie en een volwaardige gesprekspartner in de internationale organisaties betrokken bij de opleiding tot psychiater: UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes), ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), IACAPAP (International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), EPA (European Psychiatric Association) en WPA (World Psychiatric Association).

 

De VVAP wil de vertegenwoordiger zijn voor alle Vlaamse arts-assistenten (kinder- en jeugd)psychiatrie. Alle arts-assistenten worden dan ook uitgenodigd op onze tweemaandelijkse bestuursvergadering. Alle ideeën, bemerkingen en suggesties  mogen ook via vvapbestuur@gmail.com kenbaar gemaakt worden.

 

Doelstellingen voor werkjaar 2014-2015·        

·         Vertegenwoordiging op het EFPT forum 2015 in Porto, Portugal.       

·         Samenwerking met Nederlandse Subvereniging voor Assistenten Psychiatrie (SAP) i.v.m. congresdagen

·         Verdere integratie in de VVK en beroepsvereniging

·         Voorbereiding voor EFPT congres 2016 in Antwerpen

·         Uitbreiding informatiekanalen voor arts-assistenten

 

Activiteiten 2014-2015

Sectievergaderingen: 19 juni 2014; 28 oktober 2014; 9 december 2014; 17 februari 2015; 7 april 2015; 16 juni 2015

 

Links:

http://efpt.eu (European Federation of Psychiatric Trainees)

http://uemspsychiatry.org (UEMS psychiatry)

 

:

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be