Psychiatrie en filosofie

Historiek

In 2008 vond een eerste algemene vergadering met geïnteresseerde collegae plaats.  Hieruit bleek dat  het (meer dan) zinvol was om deze sectie in het organigram van de VVP op te nemen om het thema inhoudelijk vorm te kunnen geven.

Vele studieavonden en één internationaal congres (1 december 2011) later, kunnen we stellen dat ze tot een volwaardige sectie is uitgegroeid.

Missie/doelstellingen

Nogal teveel wordt filosofie in de psychiatrie als een bijkomstigheid beschouwd. Echter, zoals de verwondering over de mens het begin is van de filosofie (Plato, Socrates) zo is de verwondering over de gekwetste mens het begin van de psyche iatreia, de mentale genezing.

De sectie stelt zich tot doel om de inherente band tussen filosofie en psychiatrie voor te leggen en uit te leggen aan de gemeenschap van Vlaamse psychiaters en andere geïnteresseerden.

activiteiten

bibliotheek

Documenten

Links

Nieuws

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be