Contact vvp

Nieuws

Dat er op kerstdag 2019 geen kwetsbare jongeren meer mogen worden opgenomen in de volwassenenpsychiatrie'

19
dec

Als een jongere dan op een spoedgevallendienst terecht komt met een crisis, begint de zoektocht naar hulp. Vervolgens volgt de ene afwijzing na de andere, wat leidt tot wanhoop bij alle betrokkenen. Spoedartsen of psychiaters met wachtdienst beginnen te bellen om een plek te zoeken binnen de jeugdpsychiatrie. Maar er is zelden een beschikbare plek op een psychiatrische crisisdienst voor jongeren. Dat is een standaard gegeven.

Als er dan sprake is van suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag of agressie, worden de betrokken artsen zenuwachtig. Ze zijn ongerust dat er ongelukken gaan gebeuren, en willen een snelle en pasklare omkadering van de patiënt die op dat moment heftige emoties ervaart. Ze vragen de procureur van wacht of die een gedwongen opname wil ondersteunen.

Als dat het geval is, begint de zoektocht naar een geschikte plek in de jeugdpsychiatrie opnieuw. Die uiteraard ook niets oplevert. Er is immers bijna nooit een gepaste vrije plek in de jeugdpsychiatrie, en afdelingen voor volwassenen weigeren om begrijpelijke redenen minderjarigen uit alle macht.

Omdat niemand deze kwetsbare jongeren wil - deze gedachte alleen al is onverdraaglijk -maakt de procureur dan maar een beschikking op die de jeugdige patiënt plaatst op de slechts denkbare plek voor een ontwikkelende jongere: een gesloten dienst voor volwassenenpsychiatrie. De ziekten van de patiënten die daar verblijven, zijn voor een kwetsbare jongere maar moeilijk te begrijpen; de interacties verlopen uitermate moeizaam en zijn doorgaans niet helpend.


VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be