Contact vvp

Nieuws

Snoeien in dagpsychiatrie voor jongeren?

06
jul

Dat Maggie De Block gaat snoeien in de dagpsychiatrie voor jongeren, is niet alleen dramatisch voor die jongeren, het staat ook haaks op de richting die de overheid zelf uit wil, schrijft VVP.

'Laat het vuur maar eens oplaaien in plaats van het doeltreffend te doven', schreef Jeroen Donckers vorige week in deze krant ('Tot de burn-out erop volgt', DS 29 juni). Donckers verbond het hoge risico op burn-out bij werknemers in de zachte sector met het (verkeerd) toepassen van managementdenken. De inkt van zijn stuk is nog niet droog of Maggie De Block (Open VLD) neemt een drastische, niet-overlegde beslissing die zijn noodkreet volledig negeert. 

De minister van Volksgezondheid halveert het budget voor dagpsychiatrie voor jongeren. Absurd. De geestelijke gezondheidszorg komt al jaren materiaal en personeel tekort. Je zou er moedeloos van worden. Dit is de ideale voedingsbodem voor datgene wat de overheid zegt te willen voorkomen: burn-out op het werk. 

Belgische versnippering

De Belgische versnippering De Blocks aanslag op de dagpsychiatrie laat ons achter in verwarring. Sinds enkele jaren pleit de overheid voor een andere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen moet naar beneden: patiënten worden beter in de eigen omgeving behandeld. De kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg moeten drastisch omhoog. Als het even kan meteen in alle delen van de geestelijke gezondheidszorg: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Die hervormingen beloofde de overheid te smeren met (een beetje) extra financiële middelen, besparingen zouden uit den boze zijn. Toch haalt De Block nu de botte bijl boven. Vermoedelijk ligt de ingewikkelde Belgische bevoegdheidsverdeling mee aan de basis van haar beslissing. De Vlaamse overheid zet doelen en investeringen uit rond kwalitatieve zorg, de federale wikt en weegt vervolgens of ze middelen wil vrijmaken om die investeringen te dragen. Zonder goede communicatie en afstemming tussen beide niveaus dreigt dergelijke versnippering te leiden tot wanbeleid. Dat zeer kwetsbare jongeren, vandaag goed geholpen in de dagbehandelcentra, daarvan het slachtoffer worden, maakt het allemaal nog schrijnender. 

Vertrouwde omgeving

Vertrouwde omgeving? Een budgethalvering gaat ook lijnrecht in tegen enkele doelstellingen die de overheid zélf formuleerde voor de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren die een traject lopen in een dagcentrum kunnen 's avonds gewoon naar huis. Ze hoeven niet te overnachten in het ziekenhuis en herstellen in nauw verband met hun familie en school. Hoe draagt deze beslissing bij aan het beleidsopzet om zo veel mogelijk mensen in hun vertrouwde omgeving te laten? 

De Vlaamse Verenigingen voor Psychiatrie en Kinderpsychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde hebben al vaak geprobeerd de noden van de geestelijke gezondheidszorg op de agenda te zetten: gebrek aan middelen voor kwaliteitszorg, te veel dwangmaatregelen, een ongelijk verdeelde uitrol van thuiszorg en urgentiepsychiatrie in de regio's. Patiënten vragen ernstige aandacht voor geestelijke gezondheidszorg. Hulpverleners proberen kwalitatieve projecten in te richten, zoals de dagbehandelcentra voor jongeren. 

We hopen dat deze demarche wortelt in een gebrek aan kennis over de sector. Het zou De Block sieren mocht ze dat toegeven en op haar onzalige beslissing terugkomen. Of misschien werd ze gedreven door de wil om nog enkele quick wins te scoren in haar besparing op het gezondheidsbudget. In dat geval schiet ze bewust op een sector die het vandaag al heel moeilijk heeft. Adding insult to injury, noemen ze dat in het Engels. Gekker hoeft het niet meer te worden. 

Chris Bervoets, psychiater, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

Sofie Crommen, kinderpsychiater, Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie

Hilde Van Hauthem, kinderarts, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Verscheen in De Standaard op 5/7/2017 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be