Contact vvp

Nieuws

Psychiaters, stakeholders bij uitstek voor WHO

04
mei

Op 7 april vierde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zijn Wereldgezondheidsdag 2017. Het hoogtepunt van een heel jaar durende campagne met depressie als centrale thema.

Depressie heeft een onmiskenbare impact op alle continenten. Sinds oktober vorig jaar staat depressie centraal, als voornaamste oorzaak wereldwijd van een aangetaste gezondheid en uitval op school en op het werk. De campagne wil het onderwerp bespreekbaar maken, het stigma verminderen, de beschikbaarheid van de juiste hulp aankaarten en daardoor rechtstreeks het aantal overlijdens door suïcide te verminderen. Sociale media deelden massaal filmpjes en foto’s, in allerlei talen en vanuit verschillende invalshoeken, zowel in ontwikkelde als onderontwikkelde landen. De bedoelingen van deze bewustwordingscampagne zijn ongetwijfeld nobel, maar op welke manier zal ze het geestelijke gezondheidszorgbeleid beïnvloeden? Zal het politiek geëxploiteerd worden?

Nieuwe directeur-generaal

De New York Times bood recent de kat de bel aan in een kritische reportage over de verkiezingen van de nieuwe directeur-generaal van de WHO, die in mei zal aangesteld worden. Tot voor kort was het voorzitterschap het voorwerp van een gênante koehandel, waarbij corruptie niet geschuwd werd. Nu zullen landen die deel uitmaken van de WHO voor het eerst hun stem kunnen uitbrengen op een aantal kandidaten die openlijk kandideren voor de job. Er zal gekozen worden tussen een 52-jarige Ethiopische malaria-expert met grote regeringservaring in eigen land, een Brit van 67 die als medewerker van de Verenigde Naties verschillende infectie-epidemieën bezwoer maar geen politieke ervaring heeft, en de enige vrouw van het gezelschap, een 54-jarige Pakistaanse cardioloog met expertise in obesitas. Ook zij maakte gedurende verschillende deel uit van de Pakistaanse regering.

En de GGZ?

De journalist van de NYT fileert genadeloos de problemen van de WHO als organisatie, op vlak van financiële slagkracht en afhankelijkheid van donaties, de ingewikkelde relatie met de farmacie, kerntaken die geruisloos door andere spelers worden overgenomen. Op de website van de WHO kan u de campagnes van de verschillende kandidaten vergelijken, maar inhoudelijk valt dit nogal tegen. Alle drie willen ze meer transparantie en efficiëntie, hogere budgetten, goedkopere geneesmiddelen en vaccins, de mogelijkheid om snel in te grijpen bij een pandemie, aandacht voor de opwarming van de aarde en de algemene gezondheidstoestand van alle mensen. Geen van hen echter vraagt aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg, geen van hen richt zich op het absolute belang van psychisch welbevinden naast lichamelijke gezondheid.

Het Proud to be PSY-onderzoek, waar Artsenkrant wellicht geheel toevallig op 7 april over berichtte, onthult dat 3 op 4 psychiaters van oordeel is dat ze onvoldoende zichtbaar zijn in het publieke debat. Psychiaters hebben als geen ander zicht op de noden en uitdagingen van de geestelijke gezondheidszorg, op de voorwaarden die vervuld moeten worden om de globale gezondheid van de mens, van lichaam en geest, te optimaliseren. Psychiaters zijn de stakeholders bij uitstek, niet alleen in beroepsorganisaties en in regionale en nationale besturen, maar ook en vooral bij organisaties als de WHO. Zonder een aantal volhardende psychiaters stonden er geen geestelijke gezondheids-doelstellingen in de Sustainable Development Goals. Net zoals feministische invloeden binnen de Verenigde Naties voor een shift in voortplantingsrechten en demografische ontwikkelingen hebben gezorgd, kan de inhoudelijke reflex van een aantal psychiaters het beleid bijsturen in de richting van preventie en aanpak van psychische gezondheidsklachten. Velen geroepen, weinig uitverkoren is hier geenszins van toepassing. Nauwelijks iemand voelt zich geroepen, maar het is ontzettend hard nodig.

Kirsten Catthoor, wetenschappelijk secretaris VVP

Dit stuk verscheen ook in Artsenkrant (ingekort) en Artsenkrant online 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be