Contact vvp

Nieuws

'We hebben geen keuze'

17
jun

Verandering in GGZ is een imperatief, zegt voormalig VVP- voorzitter in Artsenkrant.

Aan beleidsaanbevelingen voor een betere, toekomstbestendige zorg voor geestelijke gezondheid geen gebrek op het congres Open Minds. Maar hoe groot is de bereidheid tot verandering bij de verschillende actoren uit de gezondheids- en welzijnssector? “Vanuit wetenschappelijk, economisch en ethisch standpunt is verandering een imperatief”, zegt psychiater Jürgen De Fruyt (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV).

Samen met Margot Cloet (kabinet minister Jo Vandeurzen), Ri De Ridder (Riziv) en Maaike Van Overloop (Domus Medica) was de uittredend voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) te gast in de laatste debatronde van het congres. De laatste, maar niet de minste: dan zou blijken in hoeverre de snaren reeds op elkaar afgestemd zijn. “Misschien ben ik naïef, maar mij lijkt de bereidheid om te veranderen bij alle gespreks partners vrij groot”, zegt Jürgen De Fruyt. “In feite hebben we niet echt de keuze: als we kijken naar de wetenschappelijke evidentie – denk aan epidemiologie van psychisch onwelzijn, de treatment gap, de doeltreffendheid van de actuele aanpak - kunnen we niet anders dan concluderen dat al deze factoren nog voor veel verbetering vatbaar zijn. En vooral: dat ons huidig denken en handelen niet tot deze verandering zal leiden.”

Maar wat dan wel? De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is volop bezig aan deze denkoefening, zegt De Fruyt. Enkele thema’s zijn: de nieuwe identiteit van de psychiater binnen een veranderd ggz-netwerk (meer klinische focus op patiënten met ernstige problematiek; de toename van beleidstaken en supervisie) en de alternatieve financiering binnen een veranderend zorgmodel (bijvoorbeeld de combinatie van prestatie- en kwaliteitsafhankelijke verloning en forfaitaire verloning). “Het lijkt me logisch dat deze veranderingen zich niet zullen beperken tot de geestelijke gezondheidszorg. In die zin hebben we een voortrekkersrol te vervullen.”

(verscheen in de Artsenkrant op 17 juni)

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be