Contact vvp

Nieuws

Huisarts kan preventieve rol spelen in forensische psychiatrie

03
okt

De toekomst van de forensische psychiatrie: op zaterdag 27 september hielden bijna 200 experts hierover een studiedag in Brussel. De Artsenkrant was er ook.

"Hoe en waarom reguliere psychiatrische patiënten forensische psychiatrische patiënten worden, is nog niet uitgeklaard. Wanneer de huisarts beter is ingeschakeld in de zorg voor psychiatrische patiënten, kan hij hierin wellicht een preventieve rol spelen. De behandelende psychiater sneller informeren als het uit de hand dreigt te lopen, maakt allicht ook een snellere interventie mogelijk."

Dat zei dokter Marc Hermans, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Psychiaters, afgelopen zaterdag op een studiedag over de toekomst van de forensische psychiatrie. Heel wat eminente sprekers waren aanwezig op dit symposium georganiseerd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en het Vlaams Geneeskundigen Verbond (zie ook AK 2377, blz. 55).

Niemand had het in dit verband echter over de huisarts, een lacune waarop dokter Hermans vanuit de zaal wees. Hermans werkte zelf tien jaar als huisarts en was van oordeel dat er gevoelig meer aandacht moet gaan naar psychiatrische aandoeningen in het opleidingscurriculum. Zo zijn zowel huisartsen als specialisten beter op de hoogte. Hij vond ook dat huisartsen sneller een psychiater dichter bij patiënten thuis zouden moeten kunnen inschakelen.

In het expertenpanel herinnerde leidend Riziv-ambtenaar dokter Ri De

Ridder eraan dat in de geestelijke gezondheidszorg al een aantal opportuniteiten tot samenwerking aanwezig zijn. Met name verwees hij naar artikel 107. Wel erkende De Ridder dat de huisarts op het vlak van psychiatrische aandoeningen beter kan gecoacht worden. En wat de samenwerking tussen huisartsen en specialisten betreft, haalde de topambtenaar de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie aan. Hij voegde eraan toe dat op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg de zorgtrajecten verder geëxploreerd moeten worden. "Ook de klinisch psychologen steken trouwens hun neus aan het venster."

Op de studiedag stelde professor em. Paul Cosyns (UA) een KAGB-advies over forensische psychiatrie voor. De Academie wil een bijzondere beroepsbekwaamheid in de forensische psychiatrie erkennen en wil het wetenschappelijk onderzoek in deze discipline versterken. Essentieel is vooral het pleidooi om de bevoegdheid voor gezondheidszorg en psychiatrische zorg in de gevangenissen over te hevelen van Justitie naar Volksgezondheid.

Lees ook

Verscheen in de Artsenkrant op 3/10/2014

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be