Contact vvp

Nieuws

Evaluatiemoment in QIP

23
apr

De VVP werkt intensief mee aan het Quality Indicators Project. QIP maakt de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg zichtbaar. Vandaag was het tijd voor een eerste tussentijdse evaluatie.

23/04/2013, Brussel –Tegen 2014 wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg systematisch meten. Dat gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren: vastgelegde graadmeters die op vaste tijdstippen gemeten worden en een welbepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening uitdrukken in een cijfer. Tineke Oosterlinck van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: “De indicatoren zijn een stimulans om de kwaliteit verder te verbeteren en zullen ons toelaten om op een begrijpelijke en goed onderbouwde manier te communiceren over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.” Minister Jo Vandeurzen ziet het QI-project alvast helemaal zitten. Vandaag, op een eerste ontmoetingsmomentmet de ontwikkelingsgroepen,moedigde hij in een videoboodschap iedereen aan die bij het project betrokken is.

Het kwaliteitsindicatorenproject wil de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderenverbeteren. Vijf multidisciplinaire ontwikkelingsgroepen gaan een jaar lang op zoek naar kwaliteitsindicatoren, specifiek bruikbaar binnen de geestelijke gezondheidzorg. Elke groep ontwikkelt indicatoren binnen een specifiek zorgdomein: continuïteit en coördinatie van de zorg, patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie, depressie bij volwassenen en ouderen en gedragsstoornissen bij kinderen.

Het QI-project wordt breed gedragen binnen de sector: 112 zorgverleners uit 69 organisaties uit het brede werkveld zijn betrokken. Ook (ex-)patiënten en familie van (ex-)patiënten zijn nauw betrokken bij alle ontwikkelingsgroepen. Eind 2013 moet de eerste set kwaliteitsindicatoren klaar zijn. De implementatie volgt in 2014.

De initiatiefnemers ondertekenden vandaag het werkingsprotocol van het project te Brussel. Vandaag was ook het eerste ontmoetingsmoment met de verschillende ontwikkelingsgroepen. Dat gaf hen o.a. de kans om werkmethodesen eerste bevindingen uit te wisselen.

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie nauw betrokken

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie levert de voorzitters van de ontwikkelingsgroepen, en speelt op die manier een belangrijke rol in het project.  Voorzitter QI-project (en VVP- voorzitter)  Geert Dom: “We zijn verheugd dat we als Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie in dit unieke en ambitieuze project mee aan de kar kunnen trekken. Uniek vanwege de bottom-up benadering: het project krijgt volledig vorm vanuit het werkveld. Ambitieus vanwege het strakke tijdsschema en het multidisciplinaire karakter van de ontwikkelingsgroepen die de indicatoren zullen ontwikkelen.”

Maatschappelijk relevant

De kwaliteitsindicatoren moeten zowel de kwaliteit verbeteren als ze zichtbaar maken. Tineke Oosterlinck (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid): “De indicatoren zullen ons toelaten om op een begrijpelijke en goed onderbouwde manier te communiceren over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Dat is van groot belang, voor de beeldvorming van de GGZ en het recht van de burger op maatschappelijke verantwoording over de zorg die in de GGZ geleverd wordt. Bovendien is er binnen dit project van bij de aanvang uitdrukkelijk voor gekozen om voorzieningoverstijgend te werken. Dat past helemaal in de huidige hervormingsbeweging naar zorgcircuits en –netwerken (zie www.psy107.be) en maakt het een leerrijk proces voor elke deelnemer.” 

Meer weten? Klik hier

Initiatiefnemers project:

•       De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

•       Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

•       Zorginspectie

•       Vlaamse Vereniging voor  Psychiatrie

•       Vlaamse Verpleegunie

•       Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

•       Federatie van Diensten voor Beschut Wonen

•       Belgische Federatie van Psychologen

•       Zorgnet Vlaanderen

•       ICURO

(gezamelijk persbericht VVP - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be