Contact vvp

Nieuws

VVP trekt mee aan de kar in ambitieuze Quality Indicators Project

06
feb

Dankzij QIP wordt kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg meetbaar.

Op 6/02/2013 ging het QI project binnen de GGZ onder grote belangstelling van start. Een jaar lang gaan 5 multidisciplinaire teams op zoek naar kwaliteitsindicatoren, specifiek bruikbaar voor de geestelijke gezondheidzorg.Voorzitter van het project is VVP- topman Geert Dom. “Dit is een ambitieus en uniek project. Het draagt bij tot een verdere verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg”, aldus Dom.

De algemene ziekenhuizen (AZ) startte dezelfde QIP oefening in 2011 , met positieve resultaten. Vandaag is het dus de beurt aan de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens het start Forum op 6/2/2013 werden vijf ontwikkelingsgroepen samengesteld. Deze kregen de opdracht om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen rondombelangrijke GGZ domeinen. Ook patiënten- en familievertegenwoordigers zijn bij alle ontwikkelingsgroepen betrokken. Drie ontwikkelingsgroepen werken rond algemene topics zoals continuïteit en coördinatie van de zorg, patiënten veiligheid, en patientenparticipatie. Daarnaast werkt men ook indicatoren uit binnen tweespecifiekere domeinen: depressie bij volwassenen en ouderen en gedragsstoornissen bij kinderen.

De VVP (Vlaamse vereniging voor de psychiatrie) is prominent aanwezig in het project en levert de voorzitters van de groepen. Jürgen De Fruyt leidt continuïteit en coördinatie van zorg, Chris Bervoets patiëntenveiligheid, Kristen Catthoor patiëntenparticipatie, An Haekens depressie bij volwassenen en ouderen. Dirk Van West is tot slot voorzitter van de groep gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren. Elke ontwikkelingsgroep heeft daarnaast ook een co-voorzitter, met een andere professionele achtergrond.

VVP voorzitter Geert Dom: “We zijn verheugd dat we als VVP in dit unieke en ambitieuze project mee aan de kar kunnen trekken. Uniek vanwege de bottom-up benadering: het project krijgt volledig vorm vanuit het werkveld. Ambitieus vanwege het strakke tijdsschema en het multidisciplinaire karakter van de ontwikkelingsgroepen die de indicatoren zullen ontwikkelen.” Dom is voorzitter van het aansturende Bureau van het QIP GGZ, waarin ook de andere trekkende partijen vertegenwoordigd zijn.

Het QIP project wordt breed gedragen binnen de sector: 112 zorgverleners uit 69 organisaties uit het brede werkveldwaren aanwezig op de startdag. Eind 2013 wil QIP met een eerste setkwaliteitsindicatoren naar buiten komen. De implementatie volgt in 2014.

De maatschappelijke relevantie van QIP valt moeilijk te onderschatten. Tineke Oosterlinck (Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid): “De indicatoren zullen toelaten om op een begrijpelijke en goed onderbouwde manier te communiceren over de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Dat is van groot belang, voor de beeldvorming van de GGZ en het recht van de burger op maatschappelijke verantwoording over de zorg die in de GGZ geleverd wordt. Bovendien is er binnen dit project van bij de aanvang uitdrukkelijk voor gekozen om voorzieningoverstijgend te werken. Dat past helemaal in de huidige hervormingsbeweging naar zorgcircuits en –netwerken (zie www.psy107.be) maakt het een leerrijk proces voor elke deelnemer.” 

 

 

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be