Contact vvp

Nieuws

Psychiatrie van klein naar groot

07
mrt

Een jongvolwassene met een psychiatrische aandoening die de jeugdpsychiatrie ontgroeit, vindt maar moeilijk de weg naar behandeling in de volwassenenpsychiatrie.

Tijdens het gezondheidscongres ‘psychiatrie van klein naar groot’ in Mechelen (Lamot congresgebouw) zetten de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) en Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK) dat hiaat op de agenda. VVP- voorzitter Geert Dom: “De continuïteit van zorg over de leeftijdsgrenzen heen is een dringend werkpunt voor de sector”

Psychiatrisch onderzoek en de klinische praktijk tonen aan dat veel psychiatrische aandoeningen starten in de jeugd en doorlopen in volwassenheid. “Toch vallen veel patiënten uit de zorg, eens ze de stap naar volwassenheid maken”,stelt Geert Dom. “Dit komt omdat de organisatie van behandelingen bij jeugd en volwassenen los van elkaar staan. Al te vaak geeft dit aanleiding tot patiënten die de weg kwijtraken, eens ze het systeem van kinder- en jeugdpsychiatrie ontgroeien”.  De VVP pleit voor een betere uitbouw van de continuïteit van zorg, doorheen de leeftijdsgrenzen. “Het moet een aandachtspunt zijn voor de sector en voor de regulerende overheid”, vindt Dom.

Gezamenlijk congres

Een eerste aanzet tot betere afstemming tussen jeugd- en volwassenenpsychiatrie krijgt alvast vorm tijdens het gezondheidscongres ‘VVK ontmoet VVP: psychiatrie van klein naar groot’, morgen in Mechelen. In 6 lezingen rond verschillende thema’s die zowel de jeugd- en kinderpsychiatrie als de volwassenenpsychiatrie aanbelangen, worden uiteenlopende thema’s uitgediept. De VVP en VVK verwelkomen voor de lezingen professoren uit binnen- en buitenland. Men zal er o.a. spreken over Continuïteit en discontinuïteit in de psychopathologie: ADHD, verslaving in ontwikkelingsperspectief, jeugdige moordenaars, invloed van omgeving op ons brein (epigenetica), enzovoort. “We hopen dat het congres een eerste stap is naar een meer geïntegreerd zorgaanbod, over de leeftijdsgrenzen heen”, besluit VVP- voorzitter Dom.

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be