Agenda vvp

Agenda

Perinatale geestelijke gezondheidszorg - Uitdagingen en ethische reflecties

22-22
okt

Een nieuw Vlaams zorglandschap in wording


14.00u - Verwelkoming - prof. dr. Titia Hompes

14.10u - Transmurale perinatale mentale gezondheidszorg binnen
             Vlaanderen - Dr. Kristiaan Plasmans & Mevr. Helga Peeters

14.50u – Zwangerschap en veerkracht - Prof. dr. Annick Bogaerts & Mevr.
             Tinne Nuyts

15.30u – Koffiepauze

16.00u – Screening en detectie van perinatale mentale stoornissen: richtlijn
             als leidraad voor het ontwikkelen van een intramuraal zorgpad -
             Prof. dr. Gilbert Lemmens, Mevr. Rita Van Damme en dr. An-Sofie
             Van Parys

16.40u – Opleiding binnen perinatale geestelijke gezondheid – nieuwe
             uitdagingen en noden - Prof. dr. Titia Hompes & Mevr. Euridike
             Clauwaert

Inschrijven via deze link

accreditering rubriek 6: Ethiek & economie is aangevraagd

Info

van dinsdag 22 okt 2019 om 14u00
tot dinsdag 22 okt 2019 , 17u30

vvp activiteit

Plaats:
PZ Duffel

Organisatie:
Sectie perinatale psychiatrie van de vvp

Spreker(s):
Dr. Kristiaan Plasmans & Mevr. Helga Peetersj, Prof. dr. Annick Bogaerts & Mevr.Tinne Nuyts.....

Moderator:
Titia Hompes

Documenten:
ethische_reflecties_22_oktober_2019.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be