Agenda vvp

Agenda

Rondetafel: De waarde van de DSM voor ons werkveld

12
sep

Convent van Chièvres, Faculty Club Leuven 20u (deuren 19u30) - Gratis!

In het begin van de zomervakantie lanceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het advies 'DSM(5): Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen'. Het document stelt dat clinici vandaag te veel waarde hechten aan de DSM, resulterend in ongunstige organisatorische en klinische repercussies. Er wordt gepleit voor een 'gelaagd diagnoseproces', waarbij enkel brede DSM-categorieën worden gehanteerd.

Het advies kreeg veel aandacht in de media (zie bijvoorbeeld in Knack), te meer omdat al snel bleek dat de gedragenheid onder zorgverleners beperkt was (zie bijvoorbeeld eveneens in Knack, de Artsenkrant of Eos).

Heel wat professionals kunnen zich niet vinden in de actuele klinische praktijk zoals die door de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad wordt voorgesteld. Immers, ook vandaag gebeurt het stellen van een diagnose in interactie met de patiënt en diens omgeving, omvattend en met veel luisterbereidheid en inleving, en als onderdeel van een zorgvuldige indicatiestelling. Een nauwkeurige gestelde (DSM-)diagnose is wel degelijk een element van kwaliteitsvolle zorg, die patiënten en hun familieleden duidelijkheid kan verschaffen, de communicatie tussen hulpverleners bevordert, criteria biedt voor terugbetalings- of andere faciliteiten voor zorgbehoevenden, ... Diagnoses zijn ook relevant voor onderzoekers om uiteenlopende onderzoeksresultaten te verhelderen, en dus ook secundair voor clinici om te komen tot meer persoonsgerichte zorg.

Op deze Rondetafel wordt gediscussieerd over de waarde van de DSM voor ons werkveld. Na een omstandige inleiding door dr. Hendrik Peuskens gaan de drie auteurs van het advies (Marc Calmeyn, prof Stijn Vanheule, Brenda Froyen) in debat met een panel van drie professionals en academici (prof. Frieda Matthijs, Kirsten Catthoor, Koen Lowet) die zich niet kunnen vinden in de publicatie van de HGR. Het debat wordt in goede banen geleid door Marleen Finoulst (CEBAM). Inbreng vanuit het publiek is eveneens welkom. Doel is te reflecteren op de verschillende standpunten en om tot een consensus te komen voor de toekomst.

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk en kan hier.

Info

op donderdag 12 sep 2019 om 20u00

vvp activiteit

Plaats:
Convent van Chièvres, Faculty Club Leuven - Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Organisatie:
VVP

Spreker(s):
Hendrik Peuskens (inleiding) Debat met Marc Calmeyn, Stijn Vanheule, Brenda Froyen, Frieda Matthijs, Kirsten Catthoor en Koen Lowet o.l.v. Marleen Finoulst

Moderator:
Marleen Finoulst

Inlichtingen:
info@vvponline.be
info@vvponline.be

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be