Agenda vvp

Agenda

Lezing en boekvoorstelling Paul Van Deun (19u)

21
mrt

Problematisch gebruik van alcohol en andere verslavende middelen kent een grote paradox.
Waarom blijft iemand gebruiken ondanks negatieve gevolgen voor zichzelf en zijn context?
Om verslaving beter te begrijpen, is kennis van wat zich afspeelt in het brein nodig en onontbeerlijk.
De overtuiging dat stoppen en blijven stoppen met gebruik, alleen een kwestie van wilskracht is, schiet tekort in het begrijpen van verslavingsgedrag.
Wie dagelijks met mensen met een verslavingsproblematiek werkt, heeft nood aan meer steun door kennis over neurobiologische processen in de hersenen. Ook en in het bijzonder voor wie leeft met of zelf lijdt aan een problematisch gebruik van verslavende middelen.
Alleen ontbreekt vaak een brug tussen theoretische modellen en de dagelijkse realiteit en hulpverleningspraktijk.
Laat dit nu het opzet zijn in het boek ‘ Het gekaapte brein ‘ van Paul Van Deun. Hij is klinisch psycholoog en sinds jaren werkzaam in verslavingszorg, De Spiegel te Kessel-Lo. Hij is ook voorzitter van het VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs te Brussel.
Het is dan ook een uitgelezen kans om hem zijn boek te horen voorstellen aan de hand van een lezing ‘ Het gekaapte brein’, op uitnodiging van dr. Eva Debusscher, psychiater en haar team van Eenheid Ontwenning van Psychiatrisch ziekenhuis Sint -Jozef te Pittem.
Deze uitnodiging richt zich tot medewerkers in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in het bijzonder. Ook voor hulpvragers en hun context en sympathisanten van de afdeling.
Deze boekvoorstelling- met signeermoment- vindt plaats op de eerste lentedag van 2019 in het ziekenhuis.
Inschrijven kan via mail directiesecretariaat@sjp.be
Welkom en tot dan!
 

Info

op donderdag 21 mrt 2019

Plaats:
Pittem

Organisatie:
Kliniek St. Jozef vzw Pittem

Moderator:
Eva Debusscher

Inlichtingen:
directiesecretariaat@sjp.be

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be