Agenda vvp

Agenda

Het Kind in ons blijft….!

26
apr

De kinderjaren als mogelijke grondslag voor psychosomatiek in het latere leven

  • EMDR bij PTSS
  • ‘Wat gaat er in dat lichaampje om?’
  • ‘Jeugdtrauma en CVS’
  • ‘Jeugdtrauma en somatische gevolgen op volwassen leeftijd'
  • Plenumdiscussie met publiek

Drie parallelle workshops      

Deelnameprijs: € 95, leden van de Society en VVP € 75, studenten € 60.

inschrijven: elektronische inschrijving

  9u00 Onthaal met koffie
  9u30 Inleiding prof. dr. em. Stijn Jannes
  9u40 Casus uit de prakijk.  Immuniteit als metafoor voor de grens tussen lichaam en ziel   Evelien Van Beeck, filosofe
10u00 EMDR als antwoord bij posttraumatische stress                            Gina Devos, klinisch psycholoog, Agora, Antwerpen
10u30 Wat gaat er in dat lichaampje om? De betekenis van het lichaam bij jonge kinderen en hun ouders Hilde Seys, klinisch psycholoog, PraxisP KU Leuven
11u00  Pauze
11u30 Jeugdtrauma en CVS. Casuïstiek en wetenschappelijk onderzoek   
  Maud De Venter, klinisch psycholoog, psychiatrie UZA / CAPRI, UA
12u00 Jeugdtrauma en somatische gevolgen op volwassen leeftijd. Een klinisch psychofysiologische verkenning.  
    Filip Van Den Eede, prof. dr., hoofddocent psychiatrie CAPRI UA
12u40 Plenumdiscussie met publiek: moderator prof. em. Stijn Jannes
13u00 Middagpauze met warme maaltijd
14u00 Drie parallelle workshops van telkens 1u.  Twee te kiezen uit:
• Ontroostbaar huilen bij baby’s; van on-rustig naar mind-in-mind      Hilde Seys, klinisch psycholoog, PraxisP KU Leuven
• Beweging is verandering. Vroeginnerlijke connecties herontdekken via Bartenieff Fundamentals.  Sofie Vanhaecke, lichaamsgericht psychotherapeut
• Beweeg-redenen.  Ontwikkelingsgerichte psychotherapie (DSPTM)
                                             Sara Hendrick, gestalttherapeut, opleider en trainer IVC, Kortrijk
16u00 Synthese en afsluiting Dirk Vogelaers, professor en diensthoofd algemene inwendige ziekten, UZ Gent
16u30 Einde

Symposium

op vrijdag 26 apr 2019

vvp activiteit

Plaats:
Hof Van Liere, Universiteit Antwerpen

Organisatie:
VVP en Society and psychosomatic medicine

Spreker(s):
Evelien Van Beeck, Gina Devos, Hilde Seys, Maud De Venter......

Moderator:
prof. dr. em. Stijn Jannes

Inlichtingen:
stijn.jannes@skynet.be
Website

Documenten:
spm_symposium_26_april_2019_def.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be