Agenda vvp

Agenda

studiedag: ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’

15
okt

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw nodigt u uit voor haar studiedag: ‘Diagnostiek van Autisme in Perspectief’ op 15 oktober 2018. Deze studiedag wordt georganiseerd ter introductie van de herwerkte Classificerende Diagnostische Protocollen ASS meerderjarigen en minderjarigen, die oorspronkelijk in 2011 uitgegeven werden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  • Marijke Vandepitte - Diagnostiek van autisme bij jonge kinderen volgens de Infant Mental Health visie
  • Jean Steyaert - De zin van brede en handelingsgerichte multidisciplinaire diagnostiek bij jongeren met autismespectrumstoornis
  • Herbert Roeyers - Screeningsinstrumenten voor autismespectrumstoornis: veelbelovend maar verre van perfect
  • Ilse Noens - Diagnostische instrumenten voor autismespectrumstoornis: zin en onzin in classificerende en handelingsgerichte diagnostiek
  • Kristien Hens - De betekenis van de diagnose autisme


Info

op maandag 15 okt 2018

Plaats:
Het Pand te Gent

Organisatie:
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw

Inlichtingen:
communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be
Inschrijvingen

Documenten:
diagnostiek_van_autisme_in_perspectief_.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be