Agenda vvp

Agenda

Naar een zorgpad crisispsychiatrie – deel 2 (17u00 tot 19u00)

19
sep

Vergadering sectie urgentie- en intensieve zorgen psychiatrie van de VVP

Tijdens de volgende vergadering bouwen we hier graag op verder. Hoe kunnen binnen een netwerk enerzijds basiszorg en anderzijds gespecialiseerde spoed- en crisiszorg vorm krijgen? We zullen vooral stilstaan bij het formuleren van belangrijke inhoudelijke aspecten van de werking, waaronder kwaliteitsindicatoren. Hierbij wordt gedacht aan deskundigheidsbevordering van de betrokken hulpverleners op spoedgevallendiensten, aan toegankelijkheid van zorg, aan continuïteit van zorg, … Zou het interessant zijn en zou er een draagvlak bestaan na te denken over een conventie?

Samen met u hopen we suggesties en adviezen te kunnen formuleren, die kunnen meegenomen worden naar onder andere de bevoegde overheden die zich heden buigen over deze materie.


Info

op woensdag 19 sep 2018

vvp activiteit

Plaats:
Campus Drie Eiken- Lokaal S.038 in gebouw S - Universiteitsplein 1- 2610 Wilrijk - Antwerpen

Organisatie:
Urgentiepsychiatrie van de VVP

Moderator:
Dr. Demunter

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be