Agenda vvp

Agenda

'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde

17
jan

De opleiding richt zich op zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gaat in op palliatieve zorg en levenseindeproblematiek bij psychiatrische patiënten.

Thema’s die aan bod komen zijn: fysieke pijn en (psychisch) lijden, rouw en verlies, euthanasie, wetgeving, ethiek, suïcide, facts & figures, ...

Hierbij wordt ook ingezet op de laatste wetenschappelijke bevindingen en op integratie en implementatie in de praktijk. 

De opleiding is een combinatie van theoretische uiteenzettingen, casusbespreking en uitwisseling in groep waarbij veel aandacht is voor eigen inbreng en vraagstelling. Vanwege de interactieve opzet wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers

Zorg voor de spirituele en existentiële dimensie  – Presentie in de laatste levensfase –  uitwisseling.

Accreditatie E & E is aangevraagd

Info

op donderdag 17 jan 2019

Plaats:
Cultuurcentrum Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

Organisatie:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Spreker(s):
dr. Marc Eneman, prof. dr. Em. Grypdonck

Inlichtingen:
Tel. 02/255 30 42
nathalie.fobe@palliatief.be
Website

Documenten:
psy___paliatieve_zorg_en_levenseinde_flyer.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be