Agenda vvp

Agenda

'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde

15
nov

De opleiding richt zich op zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gaat in op palliatieve zorg en levenseindeproblematiek bij psychiatrische patiënten.

Thema’s die aan bod komen zijn: fysieke pijn en (psychisch) lijden, rouw en verlies, euthanasie, wetgeving, ethiek, suïcide, facts & figures, ...

Hierbij wordt ook ingezet op de laatste wetenschappelijke bevindingen en op integratie en implementatie in de praktijk. 

De opleiding is een combinatie van theoretische uiteenzettingen, casusbespreking en uitwisseling in groep waarbij veel aandacht is voor eigen inbreng en vraagstelling. Vanwege de interactieve opzet wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers.

Klassieke pijn- en symptoomcontrole met aandacht voor het stervensproces – Farmacologische aspecten bij therapieresistentie  – Rol psychiater in crustatieve zorg   –  Uitwisseling.

Accreditatie E & E is aangevraagd

Info

op donderdag 15 nov 2018

Organisatie:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Spreker(s):
Dr. Ilse Decorte en dr. Marc Calmeyn

Inlichtingen:
Tel. 02/255 30 42
nathalie.fobe@palliatief.be
Website

Documenten:
psy___paliatieve_zorg_en_levenseinde_flyer.pdf

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be