Agenda vvp

Agenda

Klinische psychologie en transdisciplinair werken

26-26
okt

Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend

Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar
geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een
gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken. 

Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer
transdiagnostische benadering. In de workshops krijgt u de meest
veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.

Studiedag

van vrijdag 26 okt 2018 om 09u00
tot vrijdag 26 okt 2018 , 16u30

andere activiteit

Plaats:
Het Pand, Onderbergen 1 , 9000 Gent

Organisatie:
Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie

Spreker(s):
Met o.m. drs. B.F. Van Heycop Ten Ham, prof. dr. Rudi De Raedt, prof. dr. Guy Bosmans en prof. dr. Ernst Koster.

Inlichtingen:
info@vvkp.be

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be