Agenda vvp

Agenda

Sectievergadering van de sectie Urgentiepsychiatrie (20.00 u)

16
mei

Naar een zorgpad crisispsychiatrie

Graag willen we vanuit de sectie urgentie- en intensieve zorgen psychiatrie samen met u nadenken over de ontwikkeling van een zorgpad crisispsychiatrie, dat kan bestaan uit multidisciplinaire outreach- en poliklinische activiteit, uit spoedgevallen- en crisiszorg binnen het ziekenhuis.
Hoe kan hiervoor samengewerkt worden binnen GGZ- en aankomende locoregionale ziekenhuisnetwerken?
Hoe kan binnen een netwerk enerzijds basiszorg en anderzijds gespecialiseerde zorg vorm krijgen?
We nemen epidemiologische en wetenschappelijke gegevens als basis. Vanuit een eerste aanzet, hopen we samen met u suggesties en adviezen te kunnen formuleren, die kunnen meegenomen worden naar onder andere de bevoegde overheden die zich hierover heden buigen.

inschrijven  is verplicht

Ethiek en Economie is aangevraagd.

Info

op woensdag 16 mei 2018

vvp activiteit

Plaats:
Grimbergen

Organisatie:
vvp

Spreker(s):
Ronny Bruffaerts

Moderator:
Hella Demunter

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 18011116

Accrediteringspunten: 2,5

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be