Agenda vvp

Agenda

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID IN CONTEXT

03-03
mei

Een professionele en een gedeelde verantwoordelijkheid

De studiedag "Psychische kwetsbaarheid in context: Een professionele en een gedeelde verantwoordelijkheid" heeft aandacht voor de rol en positie van psychologen, psychiaters en dokters in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De studiedag onderzoekt zo of de structuur van de zorg en de druk die uitgaat van de verantwoordingsplicht hindernissen vormen voor een nieuwe aanpak van geestelijke gezondheidszorg. Wanneer psychiatrische patiënten niet meer in het ziekenhuis worden behandeld maar zelf verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot hun herstel en wanneer ze begeleid worden door multidisciplinaire zorgteams, dan veranderen namelijk de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen.

Als rode draad doorheen de dag kiezen we ervoor om aandacht te besteden aan het continuüm van juridische aansprakelijkheid tot gedeelde verantwoordelijkheid, en de wijze waarop het professionele klinische functioneren zich steeds beweegt tussen deze twee velden:

  • Hoe wordt er een evenwicht gezocht tussen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de zorgverlener en het nemen van therapeutische risico's wanneer er een keuze wordt gemaakt in het behandelingstraject en de lange-termijnopvolging?
  • Kan een model van gedeelde verantwoordelijkheid tussen patiënten, zorgverleners, huisartsen, mobiele teams en de psychiater keuzes in de zorg en het langdurige herstel van mensen versterken? En op welke manier?

Tijdens de studiedag willen we zowel (internationaal, toegepast) wetenschappelijk onderzoek aan bod laten komen als panels van zorgprofessionals die bespreken hoe ze tot beslissingen komen in concrete contexten.

Studiedag

van donderdag 03 mei 2018 om 09u00
tot donderdag 03 mei 2018 , 17u00

andere activiteit

Plaats:
Elzenveld Hotel & Seminarie, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Organisatie:
UCSIA

Spreker(s):
Stefaan Baeten (PC Hiëronymus in Sint Niklaas), Anne Felton (School of Health Sciences at The University of Nottingham), Shulamit Ramon (School of Health and Social Work at the University of Hertfordshire), Stefan Priebe (The London School of Medicine and Dentistry at Queen Mary University of London). Panels.

Inlichtingen:
sara.mels@ucsia.be (programma) of marijke.celis@ucsia.be (inschrijvingen)
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=122587&ct=122587

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be