Agenda vvp

Agenda

Montaigne voor psychiaters - 19.00 uur

03
mei

De Essays van Montaigne (1533-92) behoren tot de boeiendste filosofische teksten ooit. Deze gelaagde tekst kwam tot stand in een tijdperk van godsdienstoorlogen, wetenschappelijke omwentelingen en politieke instabiliteit. Montaigne's "probeersels" begonnen als een therapie, werden een zelfportret en publieke bekentenis. En net zo goed zijn ze een reflectie over karakter en deugdzaamheid, over de grenzen van kennis en over de betekenis van een geslaagd leven.

Bio:
Alexander Roose studeerde Rechten (KU Leuven), Wijsbegeerte (KU leuven) en Romaanse filologie (UA).
In 2004 werd hij doctor in de Taal en Letterkunde (UGent). Hij was drie jaar docent aan de universiteit van Cambridge, fellow in Clare College.
 Nu is hij docent Franse literatuur aan de Universiteit Gent. In 2016 publiceerde hij  “De vrolijke wijsheid”, zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne bij Polis en kreeg hiervoor de "Prijs van het spirituele boek" 2017

Inschrijven via deze link voor 30 april 2018 aub!
Tarieven:
40€ vvp-leden
20€ ASO vvp-leden
40€ (anderen niet artsen -  psychologen, vpk, ergo...)
80€ niet leden vvp (psychiaters)

Rubriek Ethiek en Economie is goedgekeurd voor 3CP

Allen van harte welkom!

Dr. Marc Calmeyn
Sectievoorzitter van de sectie Psychiatrie en FilosofieLezing

op donderdag 03 mei 2018

vvp activiteit

Plaats:
Via Via, Wolstraat 43 te 2000 Antwerpen

Organisatie:
Sectie psychiatrie en filosofie van de VVP

Spreker(s):
Alexander Roose - Dirk De Wachter (inleiding)

Moderator:
Marc Calmeyn

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 18008072

Rubriek: 6

Accrediteringspunten: 3

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 • info@vvp-online.be